Seminar u OŠ”Mladost”

Seminar “Program obuke nastavnika osnovne škole i ciklus za ostvarivanje programa nastave i učenja orijentisanih na proces i ishode učenja” održan je 26./27.05.2018 u OŠ”Mladost”, na kojem su učestvovali učitelji budućeg I razreda, produženog boravka, nastavnici engleskog jezika, stručni saradnici i direktori škola.

Opširnije

Mozgalice

U OŠ ,,Paja Jovanović” u Vršcu tokom februara u školskoj 2017/2018 god. svake srede bile su održane ”Mozgalice” u organizaciji master učitelja Zubac Konstantina koji je zaposlen u školi kao pedagoški asistent. Ukupno ih je bilo četiri. Cilj ovih predavanja bio je da okupi zainteresovane učenike koji su želeli da se edukuju na interesantan način….

Opširnije