Наташа Радосављевић, дипл. правник, распоређена на радном месту секретар школе, именује се за Лице за заштиту података о личности у Основној школи ”Паја Јовановић”

Школски трг бр. 3, Вршац
тел. 013-839-853
email: ospaja@gmail.com