Домаћи задаци за период од 30. 03. до 04. 04. 2020.

 

 

Математика

Пратити РТС часове и урадити задатке који се траже у свесци.

Урадити задатке у уџбенику на19. страни.

Урадити Вежбање1 у уџбенику на 20. и 21. страни.

Урадити Вежбање2 у уџбенику на 22. и 23. страни.

 

Српски језик

Пратити РТС часове и урадити задатке који се траже у свесци.

Читање и преписивање песме штампаним словима ,,Цртанка“С.Раичковића из Читанке.

Урадити задатак иа Читанке на 49. страни.

Читање текста,,Неће увек да буде први“А.Поповића.

Одговори на питања писаним словима из Читанке на 50.страни.

 

Свет око нас

Пратити РТС часове и урадити задатке који се траже.

-Уприроди је све повезано

Уз помоћ одраслих посади једну биљку у саксију и брини о њој.

Детаљна упутства у уџбенику на 65.страни.

Радна свеска 31. страна.

Музичка култура

Пратити РТС часове.

Слушати песму,,Медо и зечићи“ на цд-у  и урадити илустрацију те песме у свесци.

 

Ликовна култура

Пратити РТС часове и урадити задатке који се траже.

Урадити задатак из уџбеника на 79.страни

Физичко и здравствено васпитање

Пратити РТС вежбе у кућним условима

Редовно водити рачина о хигијени и свом здрављу.

 

Енглески језик

Пратити РТС часове и радити задатке који се траже.