Материјал бр.2  за 3.разред

Српски језик

1.Одговори на питања читанка 14-16 стр. Вежба                                 Чувари природе -Како помоћи псима луталицама

2Читање текста –читанка 78 стр.

3.Лице и број глагола-рл 50,51 стр. Обрада

4.Правописна вежба-слика послата

Математика

1.Паралелне и нормалне уџб.74,75 обрада

2.Радни лист 52,53 утв.

3.Цртање правих уџб.76стр. –обр.

4.Радни лист стр.56,57  утв.

Физичко

1.Вежбе

Ликовно  -Колаж избор

Музичко

Игра уз музику