За све ученике који немају приступ интернету, али имају приступ телевизији, план рада је следећи:
              РАСПОРЕД   ЧАСОВА  IV-2 РАЗРЕД
Час и трајање часа: Понедељак

30.03.2020.

Уторак

31.03.2020.

Среда

01.04.2020.

Четвртак

02.04.2020.

Петак

03.04.2020.

1., 2. и 3. час

13:1514:55

 

РТС 2

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Природа и друштво

Српски језик

Ликовна култура

Математика

Математика

Енглески језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Музичка култура

4. час

30 мин (кућа/двориште)

Физичко васпитање Музичка култура Верска настава Физичко васпитање Физичко васпитање
5. час

20 мин (кућа/двориште)

Чувари природе

 

  1. Понедељак 30.03.2020.

 

Математика:

Пратити програм са РТС-2, урадити задатке који се тражe и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 5 задатака по избору на тему дељења вишецифрених бројева двоцифреним бројем;

 

Српски језик:

Пратити програм са РТС-2, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 6 задатака по избору на тему притеви-описни, присвојни, градивни;

(за сваку врсту придева по 2 задатка)

 

Енглески језик:

Пратити програм са РТС-2 и слати наставници на увид путем мејла;

 

Физичко васпитање:

Рукомет: Шутирање руком из места и вођење лопте;

 

Чувари природе:

Радна акција:

Средимо своје двориште;

 

  1. Уторак 31.03.2020.

 

Српски језик:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 6 задатака по избору на тему притеви-описни, присвојни, градивни;

(наставити рад на истим странама од предходног дана);

 

Математика:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 3 задатака по избору на тему дељења вишецифрених бројева вишецифреним бројем;

 

Природа и друштво:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се тражe и слати учитељици на увид путем мејла;

Прочитати из уџбеника 106. и 107. страну. Преписати у свеску текст који се налази у зеленом провоугаонику на 106. страни;

 

Музичка култура:

Понови све научене песме свирањем на фрулици/металофону;

 

  1. Среда 01.04.2020.

 

Математика:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

 

Српски језик:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Читај текст на глас “Босоноги и небо”;

 

Ликовна култура:

Нацртати  доживљај приче “Босоноги и небо”;

Пратити програм са РТС-3;

 

Верска настава:

Материјал који је послат путем Вибера:

Лекција 2: Васкрсење Христово

Задаци ученика:

-погледати на YouTube каналу цртани филм ,,Тајна вечера”( Библијске приче).

https://youtu.be/Acuqx4B-RA4

 

 

 

 

 

  1. Четвртак 02.04.2020.

 

           Математика:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 3 текстуална задатака по избору на тему дељења вишецифрених бројева вишецифреним бројем;

 

Српски језик:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Препричај најлепше место из приче “Босоноги и небо” у свесци писаним словима ћирилице;

 

Физичко васпитање:

Рукомет: Шутирање руком из места и вођење лопте;

 

Енглески језик:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати наставници на увид путем мејла;

 

  1. Петак 03.04.2020.

 

Математика:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” 3 задатака по избору на тему множење вишецифрених бројева двоцифреним бројем;

 

Српски језик:

Пратити програм са РТС-3, урадити задатке који се траже и слати учитељици на увид путем мејла;

Урадити у “Пчелици” све задатке на тему глаголи и глаголска времена;

 

Музичка култура

Пратити програм са РТС-3;

 

Физичко васпитање:

Игре у дворишту по избору ученика- дечаци;

Ритмички и креативни плес у дворишту- девојчице;

 

*Материјал за Енглески језик и Веронауку добијају посебно, материјал шаљу наставнице;

 

Учитељица Драгиња Медић