ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР
• Весна Брковић
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
• Наташа Радосављевић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
• Марисела Згрђа Греоњанц

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
• Сања Мартиновић
ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
• Милорад Милосављевић

ЧИСТАЧИЦЕ
• Љубица Будим
• Снежана Јованов
• Рожика Пантин
• Марија Живанов
• Маја Калнак

СЕРВИРКА
• Маријана Гавриловић