Наставни кадар  ОШ ,, Паја Јовановић “

Предметни наставници

Српски језик

 – Невена Кресоје-  Викторија Гајта – Данило Мајсторовић

Математика

– Олга Дега- Стефаниа Васиљев

Енглески језик

– Јелица Којић- Рената Дежан- Моника Радичевић

Немачки језик

– Јасна Вулку

Биологија

– Ранко Радованчевић

Географија

– Татјана Јакшић – Бојан Керчу

Историја

– Часлав Васић – Александар Божић

Хемија

– Драгана Леонтијеић – Анишоара Басараба Перин

Физика

 Музафер Бабачић – Константин Видаковић

Техничко и информатичко образовање

– Анишоара Лаза Гарић

Физичко васпитање

– Људмила Рогаткин – Боро Кнежевић

Музичка култура

– Оља Белоград

Информатичко и техничко образовање

– Игор Лукач

Ликовна култура

– Славица Ранковић

Верска настава

– Драгана Стојков- Ален Палатинош

Учитељски кадар

1.разред

– Горан Субић – Драгиња Медић

2.разред

– Мирослава Бероња – Светлана Баковић

3.разред

– Елиза Арман – Биљана Станић

4.разред

– Зоран Станисављевић – Цветко Баковић

Подручно одељење Ватин

– Соња Гвозденов

Продужени боравак

– Јелена Билас

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ

  • Љиљана Поповић Радосављев

БИБЛИОТЕКАР

Романца Паску

АНДРАГОШКИ АСИСТЕНТ

  • Југослав Павловић