Наставни кадар  ОШ ,, Паја Јовановић “

Предметни наставници

Српски језик

 – Весна Брковић – Невена Кресоје – Данило Мајсторовић

Математика

– Татјана Тодоровић- Стефаниа Васиљев

Енглески језик

– Јелица Којић – Моника Радичевић

Немачки језик

– Јасна Вулку

Биологија

– Ранко Радованчевић

Географија

– Татјана Јакшић

Историја

– Часлав Васић – Александар Божић

Хемија

– Драгана Леонтијеић – Анишоара Басараба Перин

Физика

 Музафер Бабачић

Техника и технологија

– Анишоара Лаза Гарић

Физичко васпитање

– Људмила Рогаткин – Боро Кнежевић

Музичка култура

– Оља Белоград

Информатика и рачунарство

– Игор Лукач

Ликовна култура

– Славица Ранковић

Верска настава

– Драгана Стојков – Ален Палатинуш

Наставници разредне наставе

– Горан Субић – Драгиња Медић

– Мирослава Бероња – Светлана Баковић

– Марија Милановић Субић – Биљана Станић

– Зоран Станисављевић – Цветко Баковић

Подручно одељење Ватин

– Соња Гвозденов

Продужени боравак

– Елиза Арман

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ

  • Љиљана Поповић Радосављев

БИБЛИОТЕКАР

Романца Паску

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ
Ђулизара Рамадановић

АНДРАГОШКИ АСИСТЕНТ

  • Југослав Павловић