Наставни кадар  ОШ ,, Паја Јовановић “Наставни кадар  ОШ ,,Паја Јовановић“

Предметни наставници
Српски језик
– Весна Брковић – Невена Кресоје- Данило Мајсторовић- Маријана Матијевић- Викторија Гајта
Математика
– Олга Дега- Стефаниа Васиљев – Ђурђица Булаја
Енглески језик
– Јелица Којић- Рената Дежан- Моника Радичевић
Немачки језик
– Јасна Вулку
Биологија
– Ранко Радованчевић
Географија
– Татјана Јакшић- Бојан Керчу
Историја
– Часлав Васић- Александар Божић
Хемија
– Драгана Леонтијеић- Анишоара Басараба Перин
Физика
-Ивана Опреа- Музафер Бабачић
Техничко и информатичко образовање
– Анишоара Лаза Гарић
Физичко васпитање
– Људмила Рогаткин- Боро Кнежевић- Југослав Грубишић
Музичка култура
– Оља Белоград
Информатичко и техничко образовање
– Игор Лукач
Ликовна култура
– Славица Ранковић
Верска настава
– Драгана Стојков- Ален Палатинош

Учитељски кадар
1.разред
– Елиза  Арман- Биљана Станић
2.разред
– Зоран Станисављевић- Цветко Баковић
3.разред
– Драгиња Медић- Горан Субић
4.разред
– Светлана Баковић- Марија Милановић

Подручно одељење Ватин
– Соња Гвозденов

Продужени боравак
– Мирослава Бероња

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
• Љиљана Поповић Радосављев
БИБЛИОТЕКАР
• Романца Паску
АНДРАГОШКИ АСИСТЕНТ
• Југослав Павловић