Савет родитеља у школској 2019/20120. години
1.1 Иричанин Петар
Душан Шајн, замена
1.2 Дејан Панчевац
Јованов Жељко, замена
Миња Беланов,
2.1 Кршић Весна
Јасмина Стојановић, замена
2.2 Дарко Ранић
Жељко Лантош
3.1 Хајналка Смољановиић
Цикора Ким, замена
3.2 Маријана Радивојевић
Бојан Баковић
4.1 Далибор Момиров

4.2 Марија Бисерчић
Слађана Петров, замена
ВАТИН
Константин Драган
Журж Владислав, замена
5.1 Далибор Стајић
Слободан Милошевић
5.2 Маја Анђеловски
Бранкица Ђорђевић, замена
6.1 Александра Богданов
Санела Михајфи
6.2 Мира Стојанов
Леканић Драгана, замена
7.1 Синђелић Мариајан
Мирко Стојановић
7.2 Станковић Данијела
Шифтар Јадранка
7.3 Ковач Ружица

8.1 Евица Брковић
Лајнчек Бојана
8.2 Степановић Мирјана