Представници локалне самоуправе :
Бојана Чипак
Алиса Шајн
Наташа Простран
Представници родитеља ученика ОШ ” Паја Јовановић ” :
Марија Бисерчић
Дарко Ранић
Дејан Панчевац
Представници запослених у ОШ ” Паја Јовановић “:
Председник Школског одбора: Олга Дега
Љиљана Поповић Радосављев
Владислава Моника Радичевић