Представници локалне самоуправе
Никола Вујичић
Бојана Радивојевић
Маријана Тинтор

Представници Савета родитеља
Синђелић Маријана
Дејан Панчевац
Марија Бисерчић

Представници Наставничког већа
Људмила Рогаткин
Зоран Станисављевић
Часлав Васић

Председник: Људмила Рогаткин