СТРУЧНА ВЕЋА И ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Стучна већа за разредну наставу
Председник- Мирослава Бероња

Први разред
1. Марија Милановић, председник
2. Светалана Баковић
3. Соња Гвозденов
4. Моника Радичевић
5. Драгана Стојков
6. Локални помоћници у настави

Други разред
1. Биљана Станић, председник
2. Мирослава Бероња
3. Соња Гвозденов
4. Моника Радичевић
5. Драгана Стојков
6. Локални помоћници у настави

Трећи разред
1. Цветко Баковић, председник
2. Зоран Станисављевић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков
5. Локални помоћници у настави

Четврти разред
1. Горан Субић, председник
2. Драгиња Медић
3. Соња Гвозденов
4. Моника Радичевић
5. Драгана Стојков
6. Локални помоћници у настави

Стручна већа за више разредеде

Стручно веће за српски језик
1. Весна Брковић, председник
2. Невена Кресоје
3. Данило Мајсторовић

Стручно веће за стране језике
1. Јелица Којић, председник
2. Моника Радичевић
3. Јасна Вулку

Стручно веће друштвених наука
1. Татјана Јакшић – председник
1. Часлав Васић
2. Александар Божић

Стручно веће природних наука
1. Драгана Леонтијевић, председник
2. Татјана Тодоровић
3. Стефаниа Васиљев
4. Анишоара Басараба Перин
5. Музафер Бабачић
6. Ранко Радованчевић
7. наставник из ООО физике

Стручно веће за уметност
1.Оља Белоград, председник
2. Славица Ранковић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање
1. Људмила Рогаткин, председник
2. Боро Кнежевић

Стручно веће за технику и технологију, информатику и рачунарство
1. Анишоара Лаза Гарић – председник
2. Игор Лукач

Тим за школски развојни план
1. Оана Оморан – руководилац
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Јасна Вулку
4. Мирослава Бероња
5. Весна Брковић
6. Стефаниа Васиљев
7. Јелена Ранков – представник Савета родитеља
8. Представник Ученичког парламента –

Тим за вредновање и самовредновање
1. Невена Кресоје – руководилац
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Марија Милановић
4. Драгана Стојков
5. Оана Оморан
6. Јелена Ранц – представник Савета родитеља
7. Представник ученичког парламента –

Тим за План рада школе
1. Моника Радичевић – руководилац
2. Мирослава Бероња
3. Романца Паску
4. Јелица Којић
5. Весна Брковић
6. Љиљана Поповић Радосављев
7. Оана Оморан

Тим за ИОП
1. Љиљана Поповић Радосављев – руководилац
1. Цветко Баковић
2. Оља Белоград
3. Константин Зубац, локални помоћник у настави
4. Ана Чех, локални помоћник у настави
5. Анђела Милојевић, локални помоћник у настави
6. Ђулизара Рамадановић, локални помоћник у настави
7. Миња Беланов – представник Савета родитеља
8. Представник Ученичког парламента –

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
1. Драгиња Медић – руководилац
2. Светлана Баковић
3. Зоран Станисављевић
4. Музафер Бабачић
5. Славица Ранковић
6. Жељко Јованов – представник Савета родитеља
7. Представник Ученичког парламента

Тим за ажурирање школског сајта
1. Романца Паску

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
1. Татјана Тодоровић – руководилац
2. Анишоара Лаза Гарић
3. Часлав Васић
4. Татјана Јакшић
5. Горан Субић
6. Наташа Радосављевић
7. Љиљана Поповић Радосављев
8. Радник обезбеђења
9. Тамара Ћурчић – представник Савета родитеља
10. Представник Ученичког парламента –

Тим за Ученички парламент
1. Јасна Вулку – руководилац
2. Невена Кресоје
3. Људмила Рогаткин
4. Татјана Јакшић
5. Боро Кнежевић

Тим за стручно усавршавање запослених
1. Анишоара Лаза Гарић
2. Соња Гвозденов
3. Биљана Станић
4. Романца Паску
5. Александар Божић

Тим за професионални развој ученика
1. Љиљана Поповић Радосављев
2. Татјана Јакшић
3. Људмила Рогаткин
4. Слађана Петров – представник Савета Родитеља
5. Представник Ученичког парламента –

Тим за обезеђивање квалитета и развој установе
1. Оана Оморан – руководилац
2. Мирослава Бероња
3. Весна Брковић
4. Јелица Којић
5. Татјана Јакшић
6. Драгана Леонтијевић
7. Оља Белоград
8. Људмила Рогаткин
9. Анишоара Лаза Гарић
10. Марија Бисерчић – представник Савета родитеља
11. Представник Ученичког парламента

Тим Пројекта „Партнерство за праведно и квалитетно образовање“
Оана Оморан – в.д. директора школе
Невена Кресоје – координатор
Весна Брковић
Љиљана Поповић Радосављев
Моника Радичевић
Јелица Којић
Марија Милановић Субић
Стефаниа Васиљев

Тим ,,Барти у част“
1. Ранко Радованчевић
2. Драгиња Медић
3. Славица Ранковић
4. Игор Лукач

Тим за образовање одраслих
1. Југослав Павловић, председник
2. Запослени у образовању одраслих

Тим за превенцију осипања ученика
– Арман Елиза
– Светлана Баковић
– Ранко Радованчевић
– Гвозденов Соња
– Локални помоћници у настави
– Љиљана Поповић Радосављев
– Павловић Југослав

Координатор за обележавање Дечије недеље
Марија Милановић

Координатор за обележавање школске славе Св. Саве
Драгана Стојков

Координатор за обележавање Дана Рома
Ђулизара Рамадановић

Координатор за обележавање Дана планете Земље
Ранко Радованчевић

Координатор за обележавање Дана школе
Стручно веће за српски језик

Координатор за обележавање Дана примирја у Првом светском рату
Часлав Васић

Координатор за обележавање Међународног дана језика – 21. фебруар
Романца Паску

Координатор Дана сећања на Доситеја Обрадовића – 10. април
Стручно веће за српски језик

Координатор за обележавање Дана ружичастих мајица
Љиљана Поповић Радосављев

Обележавање хришћанских празника Божића и Ускрса
Вероучитељи