ШКОЛСКИ ТИМОВИ

За шк.2018/2019.год.

Стручно веће за разредну наставу:

 

I Разред:

 

 1. Арман Елиза – професор разредне наставе
 2. Станић Биљана – наставник разредне наставе
 3. Радичевић Моника – наставник енглеског језика у матичној школи и издвојеном одељењу у Ватину
 4. Стојков Драгана – Вероучитељ – православни

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Станић Биљана

 

II Разред:

 

 1. Станисављевић Зоран – наставник разредне наставе
 2. Баковић Цветко – наставник разредне наставе
 3. Бероња Мирослава – наставник разредне наставе
 4. Гвозденов Соња – професор разредне наставе у издвојеном одељењу у

    Ватину

 1. Радичевић Моника – наставник енглеског језика у матичној школи и издвојеном одељењу у Ватину
 2. Стојков Драгана – Вероучитељ – православни

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Станисављевић Зоран

 

III Разред:

 

 1. Медић Драгиња – наставник разредне наставе
 2. Субић Горан – наставник разредне наставе
 3. Гвозденов Соња – наставник разредне наставе у издвојеном одељењу у

    Ватину

 1. Радичевић Моника – професор енглеског језика у матичној школи и издвојеном одељењу у Ватину
 2. Стојков Драгана – Вероучитељ – православни

    ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Медић Драгиња

IV Разред:

 

 1. Милановић Марија – професор разредне наставе
 2. Баковић Светлана – наставник разредне наставе
 3. Радичевић Моника – наставник енглеског језика у матичној школи и издвојеном одељењу у Ватину
 4. Стојков Драгана – Вероучитељ – православни

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Марија Милановић

Стручно веће за предмете друштвених наука, природних наука, уметности и друго:

 

Друштвене науке (српски језик)

 1. Виктор Гајта – професор српског језика
 2. Кресоје Невена – професор српског језика
 3. Данило Мајсторовић – професор српског језика

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Невена Кресоје

 

Друштвене науке (страни језици)

 1. Вулку Јасна – професор немачког језика
 2. Исак Отилија – професор немачког и енглеског језика
 3. Радичевић Моника – наставник енглеског језика
 4. Којић Јелица – професор енглеског језика
 5. Дежан Рената – професор енглеског језика

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Вулку Јасна

 

Друштвене науке (историја, географија)

 1. Васић Часлав – професор Историје
 2. Божић Александар – професор Историје
 3. Јакшић Татјана – професор Географије

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Јакшић Татјана

Природне  науке (математика, физика, хемија, биологија, географија, техничко и информатика):

 1. Васиљев Стефанија – професор математике
 2. Дега Олга – професор математике
 3. Леонтијевић Драгана – професор хемије
 4. Басараба Анишоара- професор хемије
 5. Бабачић Музафер – професор физике
 6. Радованчевић Ранко – наставник биологије
 7. Савић Санела – наставник физике
 8. Лаза Гарић Анишоара – настаник ТИО
 9. Лукач Игор – професор информатике

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Савић Санела

Уметност:

 1. Ранковић Славица – професор ликовне културе
 2. Белоград Оља – професор музичке културе

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Белоград Оља

 

Физичко и здравствено васпитање:

 1. Рогаткин Људмила
 2. Кнежевић Боро
 3. Грубишић Југослав

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА – Грубишић Југослав

Стручни тим за развој школског програма:

 1. Весна Брковић – за директора
 2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе
 3. Васић Часлав – професор историје
 4. Баковић Светлана – наставник разредне наставе
 5. Јакшић Тања – професор географије
 6. Вулку Јасна – професор немачког језика

Тим за самовредновање:

 1. Весна Брковић – за директора
 2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе
 3. Марија Милановић – професор разредне наставе
 4. Брковић Весна – професор српског језика
 5. Бисерчић Марија – представник Школског одбора
 6. Мијалковић Снежана – представник Савета родитеља
 7. Ивана Стојанов (8-1) – представник ученичког парламента

          Стручни актив за план рада школе:

 1. Баковић Цветко
 2. Арман Елиза
 3. Субић Горан
 4. Бероња Мирослава
 5. Савић Санела
 6. Стојков Драгана
 7. Божић Александар
 8. Радичевић Моника
 9. Којић Јелица

Стручни тим за ИОП:

 1. Милановић Марија
 2. Викторија Гајта
 3. Вулку Јасна
 4. Константин Зубац
 5. Емина Тот
 6. Предметни наставници који предају у тим одељењима
 7. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе
 8. Родитељи деце који похађају наставу по ИОП-у

 

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља и злостављања и занемаривања у школи:

 1. Весна Брковић – за директора
 2. Љиљана Поповић Радосављев – педагог школе
 3. Људмила Рогаткин – професор физичког васпитања
 4. Боро Кнежевић – професор физичког васпитања
 5. Наташа Радосављевић – секретар школе
 6. Предствник запослених на физичком обезбеђењу школе који је тренутно запослен
 7. Ранић Дарко – Представник Савета родитеља

Педагошки колегијум:

 1. Весна Брковић

2.Медић Драгиња

 1. Баковић Светлана
 2. Станић Биљана
 3. Станисављевић Зоран
 4. Кресоје Невена
 5. Басараба Анишоара
 6. Белоград Оља
 7. Марија Милановић
 8. Љиљана Поповић Радосављев
 9. Јелица Којић

Тим за стручно усавршавање запослених:

 

 1. Лаза Гарић Анишоара
 2. Соња Гвозденов
 3. Биљана Станић
 4. Александар Божић

Тим за професионални развој ученика:

 1. Поповић Љиљана – педагог
 2. Рогаткин Људмила  – Одељ. старешина 8.1
 3. Ранковић Славица – Одељ. старешина 8.2
 4. Васић Часлав – Одељ. старешина 8.3

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе :

 1. Поповић Љиљана – педагог
 2. Весна Брковић–  за директора
 3. Станисављевић Зоран
 4. Југослав Павловић
 5. Лукач Игор
 6. Бисерчић Марија

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

 1. Васић Часлав
 2. Јакшић Татјана
 3. Лаза Гарић Анишоара
 4. Лукач Игор
 5. Васиљев Стефанија

Тим за сајт

 1. Марија Милановић
 2. Викторија Гајта
 3. Ранко Радованчевић
 4. Игор Лукач