Одељењске старешине у школској 2019/2020-ој години
Први разред
1.1 Светлана Баковић
1.2 Марија Милановић
Други  разред
2.1 Елиза Арман
2.2 Биљана Станић
Трећи разред
3.1 Зоран Станисављевић
3.2 Цветко Баковић
Четврти разред
4.1 Горан Субић
4.2. Драгиња Медић
Пети разред
5.1 Стефаниа Васиљев
5.2 Људмила Рогаткин
Шести разред
6.1 Ранко Радованчевић
6.2 Јасна Вулку
Седми разред
7.1 Јелица Којић
7.2 Анишоара Лаза Гарић
7.3 Оља Белоград
Осми разред
|8.1 Невена Кресоје
8.2 Татјана Јакшић