Одељењске старешине у школској 2021/2022. години

1.1 Зоран Станисављевић
1.2. Цветко Баковић

2.1 Горан Субић
2.2. Драгиња Медић
3.1 Светлана Баковић
3.2 Мирослава Бероња

4.1 Елиза Арман
4.2 Биљана Станић

5.1 Јелица Којић
5.2 Невена Кресоје

6.1 Викторија Гајта
6.2 Татјана Јакшић

7.1 Стефаниа Васиљев
7.2 Људмила Рогаткин

8.1 Ранко Радованчевић
8.2 Јасна Вулку

Ватин – Соња Гвозденов