Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста, које, пре редовне наставе, остаје у кући и без надзора проводи време до поласка у школу. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу, која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана.

Продужени дневни рад пре редовне наставе – Продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај начин бива максимално и рационално искоришћена,  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја  сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог циклуса основне школе. Боравак  и рад према таквом облику организује се од 9  до 13:30 сати, када ученици првог циклуса иду у после подневну смену, а од 11:30  до 16:00 часова, када ученици иду на редовну наставу пре подне.

Учитељица задужена за рад у Продуженом боравку је Мирослава Бероња.

 

 

 

Дневни режим рада Продуженог боравка

  9:00 – 9:45     Пријем ученика   11:30 – 12:15   Пријем ученика
  9:45 – 10:15    Ужина   12:15 – 12:45   Ужина
  10:15 – 11:30   Самосталан рад   12:45 – 14:00   Самосталан рад
  11:30 – 12:00    Слободно време   14:00 – 14:30   Слободно време
  12:00 – 13:00    Слободне активности   14:30 – 15:30   Слободне активности
  13:00 – 13:30    Одмор и одлазак на часове   15:30 – 16:00   Одмор и одлазак кући