Сатница звоњења

Прва смена, виши разреди

1.час 7.30 -8.00
одмор 8.00-8.05
2.час 8.05-8.35
одмор 8.35-8.50
3. час 8.50-9.20
одмор 9.20-9.25
4.час 9.25-9.55
одмор 9.55-10.00
5. час 10.00-10.30
одмор 10.30-10.35
6.час 10.35-11.05

Друга смена, нижи разреди

1.час 11.00 -11.30
одмор 11.30-11.35
2.час 11.35-12.05
одмор 12.05-12.20
3. час 12.20-12.50
одмор 12.50-12.55
4.час 12.55- 13.25

Трећа смена, нижи разреди

1.час 14.00 -14.30
одмор 14.30-14.35
2.час 14.35-15.05
одмор 15.05-15.20
3. час

15.20-15.50