Библиотека је смештена на другом спрату школе. Располаже фондом од од 8833 књига и 1545 примерака некњижевне грађе. У току ове школске године школа је претплаћена на стручне часописе: ,,Педагошка стварност”, „Просветни преглед“,  „Педагогија “, „Панчевачко читалиште“. За рад библиотеке задужена је Романца Паску, запослена 50% у нашој школи, а књиге се могу позајмљивати понедељком, средом и сваког другог четвртка у месецу у времену од 8:30  до 13:30  часова.