Osnovna škola „Paja Jovanović“, Vršac
Adresa: Vršac, Školski trg 3
Kontakt telefoni: sekretar 013-839 853,direktor 013-838-008;
Sajt: pajajovanovic.zveen.com
E-mail : ospaja@gmail.com
Ime i prezime direktora: Elemer Barta
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa