Po održanoj sednici odeljenskog veća 29.05.2017. godine, razredne starešine osmih razreda , Belograd Olja , Lukač Igor i Jelica Kojić , dostavili su četiri predloga za izbor učenika generacije.
Za učenike generacije predloženi su nosioci Vukovih diploma i najbolji učenici OŠ „ Paja Jovanović : Anđela Bošković VIII2 , Ivana Pupavac
VIII 3 , Milena Mitrovanov VIII3, i Jana Tomić VIII3, po proceni razrednih starešina, a u odnosu na uspeh i primerno vladanje u toku osmogodišnjeg školovanja.

Direktor je odredio komisiju za izbor učenika generacije ,rešenjem del.br.456 od 30.05.2017.god.
Zadatak komisije bio je da proveri podatke o uspehu i vladanju učenika i da na osnovu tako proverenih podataka kandidatu utvrdi bodove po osnovu takmičenja i sačini rang listu kandidata.
Komisija u sastavu Barta Elemer,Aleksandar Božić i Tomislava Ratković , utvrdila je da se kandidatkinja Jana Tomić prema iskazanim dilomama na učešću na opštinskim i okružnim takmičenjima i republičkim takmičenjima ima 63 boda , da se izdvaja po uspehu i vladanju u odnosu na svoju školsku generaciju i da ispunjava uslov jer je svojim ponašanjem u toku osmogodišnjeg školovanja uvek dostojno reprezentovala školu , te se smatra da je u potpunosti zaslužila ovu pohvalu.
Komisija je stoga predložila da se pohvala ” Učenik generacije“ dodeli Jani Tomić .
Nastavničko veće na sednici održanoj 31.05.2016. jednoglasno donelo odluku kao u dispozitivu

Ova odluka je konačna.
Direktor Barta Elemer