Predavanje o NTC sistemu učenja je održano 04.11.2017 u šolskoj sali. Učenici i nastavnici su slušali predavanje koje je pripremio Uroš Petrović, stručni saradnik organizacije.

Primenom programa «Mensa – NTC sistem učenja»

  • podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu;
  • Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija);
  • Razvija se koordinacija pokreta i motorike;
  • Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje);
  • Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti;
  • Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija.