Семинар у ОШ”Младост”

Семинар “Програм обуке наставника основне школе и циклус за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења” одржан је 26./27.05.2018 у ОШ”Младост”, на којем су учествовали учитељи будућег И разреда, продуженог боравка, наставници енглеског језика, стручни сарадници и директори школа.

Опширније