Поштовани ученици,
почетак школске године је 03.09.2018
Прва смена – 5-8 разреда од 8 часова
Друга смена 1-4 разреда од 13.30 часова.
Добро дошли!