У духу просветитељства већ дужи низ година у  нашем граду, додељује се  награда  „Никола Брашован“  просветном раднику са територије Општине Вршац, за постигнућа у васпитно-образовном раду.Част нам је и задовољство да је ова престижна награда додељена  нашем директору Елемеру Барти.

Елемер Барта  је особа која својом отвореношћу и пре свега хуманистичким приступом свом раду и окружењу у којем делује, повезује све инстанце лествице образовног система- од самог детета,  родитеља, учитеља и наставника којима је и најзначајнији ослонац. Он делује и преко својих колега директора,  све до саме школске управе,  где се његов рад препознаје и цени,  далеко више него што би се то неким писаним трагом могло доказати. Значај оваквих људи и њихових свакодневних дела у вапитно-образовном раду лежи управо у чињеници да  се њихова постигнућа не награђују дипломама и повељама, већ угледом који се дугогодишњим радом стиче.

Барта Елемер рођен је 12.05.1960.  године у Вршцу у породици просветних радника, од оца Барта Имреа и мајке Кристине.  Основну школу „Вук Караџић“  и Гимназију „Борислав Петров Браца“ ( језички смер-немачки језик)  завршио је у Вршцу. 1984. године дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду- смер НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ,  стекавши тиме звање ПРОФЕСОР НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Исте године почиње своју каријеру као професор немачког језика у ОШ „Вук Караџић“, где непрекидно ради до школске 1999/2000. Последње четири године уз наставу обавља и дужност помоћника директора.  У међувремену  наставља  да ради на свом стручном усавршавању и  стиче   звање судског тумача за немачки језик.

Школске 1999/2000.године  услед недостатка  часова, споразумно прелази у ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ у Вршцу.

Изабран је за директора ОШ „Паја Јовановић“ као један од најмлађих директора тада у граду. Суочивши са овим великим изазовом у каријери, током својих мандата изборио се за бројна улагања, омогућивши 2012. године капиталну обнову зграде саме школе.

ОШ „Паја Јовановић“ поред основног образовања од школске 2013/2014. уводи и Функционално образовање одраслих (ФООО) као пројекат који касније прераста у Основно образовање одраслих (ООО) и спроводи се до данас. Директор Елемер Барта и колектив, препознали су потребу за основним образовањем одраслих, јер је то предуслов успешног укључивања у све сфере друштвеног живота.

Елемер Барта је давао несебичну подршку бројним пројектима у оквиру школе који су подизали квалитет наставе и стручно усавршавање наставника.

Неки од њих су: „Школа плус“, „Функционално образовање одраслих“, „Лепа реч и гвоздена врата отвара“,  „Баш је леп школе свет“, „Растимо здраво“, „Активни распуст“… Већина ових пројеката трајали су више година. Сви ови пројекти усмерени су ка побољшању међуљудске толеранције, и имају за циљ побољшање односа међу самим запосленима, као и међу ученицима, што је у току свих директорових мандата био императив у финкционисању  мале, али разнолике заједнице наше школе.

Активно је радио на инклузији Рома  кроз њихово укључивање у основно образовање и основно образовање одраслих, кроз пројекат „Школа плус“ у декади Рома, као координатор за Роме и ромска питања, као члан Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња (ЛКТ).

Као директор, Елемер  Барта има одличну сарадњу са колективом који му је поверио пет мандата. Као особа од великог искуства и поверења изабран је од стране Актива директора за председника актива и председника Градског савета родитеља.

Брата Елемер чини карику која повезује људе унутар наше професије, неко ко својим радом и делом, у временима која просвети доносе бројне изазове, представља пример прогресивног и алтруистичног човека који нам свима може бити ништа друго до узор каквом треба да стремимо.

Веома смо поносни као школа што је један од најбољих део нашег тима.