Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.2.2019., а по препоруци Министарства здравља због епидемије грипа настава се обуставља у свим установама основног и средњег
образовања и васпитања и на територији АП Војводине у периоду од 18. до 24. фебруара 2019.године.

Образовно-васпитни рад се наставља почев од понедељка , 25. фебруара.

Сва даља обавештења и информације биће истакнута на вратима школе и на сајту школе.