Након израде домаћих задатака ученици нижих разреда, у продуженом боравку у оквиру слободних активности занимају се разним друштвеним играма и учествују у многобројним креативним, ликовним и едукативним радионицама.
Активности у слободном времену организују се тако да ученици на креативан и забаван проводе време и задовољавају своја интересовања, и истовремено одмарају од свакодневних школских обавеза.