Градска управа Вршца позива родитеље, усвојиоце и старатеље деце која до 1. септембра 2019. године пуне од 6 и по до 7 и по година, да пријаве децу ради уписа у 1. разред основне школе.
Могу се пријавити и деца од 6 до 6 и по година, уз обавезну проверу психофизичке спремности за полазак у школу.
Пријављивање почиње 1. априла и траје до 30. априла 2019. године.
Пријављивање деце са пребивалиштем у граду је у Градској кући (канцеларија број 140), док се деца са пребивалиштем у насељеним местима пријављују у Месним канцеларијама.
Приликом пријављивања потребно је приложити на увид личну карту подносиоца пријаве.
Деца ће, у складу са одлуком о одређивању подручија са којег се уписују, бити распоређена у одређене основне школе у Вршцу.
Додатне информације доступне су на телефон 013/800-565.