У одељењу VII2 у уторак, 2.априла, на часу техничког и информатичког образовања одржан је тимски час чија је тема била Енергетика. Наставница техничког и информатичког образовања Анишоара Лаза Гарић и наставник биологије Ранко Радованчевић упознали су ученике са изворима енергије на Земљи, облицима и трансформацијом енергије, као и поступком рада свих СУС мотора. Помоћу вежбе ,,Дрво проблема“ ученици су могли да идентификују могуће узроке проблема,размисле о примарним и секундарним узроцима, идентификују могуће последице,такође размисле и о краткорочним и дугорочним последицама, након чега је уследио разговор и дискусија о истом.
На часу је коришћена видео презентација, као и мапе ума што је ученицима омогућило боље савладавање лекције.