Да математика није тешка и да је уско повезана и са другим областима науке, али и да може бити забавна, уверили су се ученици 51 и 62 одељења у понедељак,15.априла текуће године на часовима корелације.
Први час корелације одржан је између предмета математика – ликовна култура у 51 одељењу у реализацији наставнице математике Стефаније Васиљев и наставнице ликовне културе Славице Ранковић. Повезане су наставне јединице,,Орнамент“ и,,Осна симетрија“. Ученици су стилизоване облике повезивали у орнамент тако што су на папиру из блока осном симетријом пресликавали форме које су претходног часа направили на картону.На овај начин забављајући се кроз игру и цртање ученицима је приближен појам осне симетрије, као и примена исте.


Други час корелације реализован је у одељењу 62 између предмета физика и математика, а у координацији наставнице физике Иване Опреа и наставнице математике Стефаније Васиљев. Повезане су наставне јединице,,Маса и густина“ и,,Једначине у скупу рационалних бројева“. Ученици су били подељени у две групе. Једна група је радила задатке везане за одређивање масе и густине предмета, док је друга група имала задатак да реши једначине идентичне онима које су добили ученици прве групе након поставке задатка. Решавали су се задаци из физике и задаци из математике, а циљ часа био је да ученици уоче сродност ова два предмета и да науче како да знања на часу из математике примене на задатке из физике.