Свако модерно друштво суочава се са великом моралном обавезом и одговорношћу да сваком појединцу омогући да развија личне, професионалне и социјалне способности , које су му неопходне да оствари личне могућности. Образовање је полазна тачка и упориште.
Основно образовање одраслих од школске 2013/14. године ушло је у редован систем образовања. Функционално образовање одраслих организује се за учеснике преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености.
На основу Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице бр. 128-0222-651/2013-01 од 25.09.2013. године, а на основу члана 32. став 4, а у вези са чланом 166 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 17. став 1. Закона о образовању одраслих (Сл. Гласник РС, број 55/13) и чл. 21, 23. и 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (СЛ. Лист АПВ, број 40/12 – пречишћен текст):
Утврђено је да Основна школа „ Паја Јовановић“ у Вршцу, Школски трг 3, испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих.
Школа је Решење доставила надлежној школској управи у Зрењанину на основу којег је утврђен број обрачунских радника на основу Правилника о програму огледа функционалног основног образовања одраслих.
Школске 2019/20. године школа ће радити сва 3 циклуса. Настава ће се одвијати као и до сада у вечерњим сатима од 19 – 21 часова, а почеће 1. октобра , 2019. и у складу са бројем часова изводиће се до маја 2020. гoдине с тим да ће у току маја и јуна бити организовани припремни часови за завршни испит.
Настава ће се изводити у сва три циклуса, а упис полазника је у току. Један део предавача је стручан ,односно прошао је обуку за основно образовање одраслих, док остатак предавача допуњује часове до норме и нису прошли обуку. Одржаваће се семинари у току године, уколико Министарство просвете организује овај вид обуке.
1.октобар 2019. године је први наставни дан. Учесницима су се обратили в.д. директора Весна Брковић, андрагошки асистент Југослав Павловић као и разредне старешине Рената Дежан и Александар Божић, пожелевши срдачну добродошлицу пре свега полазницима уз жељу да успешно заврше ову школску годину.