Стручно усавршавање наставника у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе одржано је у суботу, 12. 10. у просторијама наше школе. Семинар „Да друг другу буде друг“ОДЕЉЕЊЕ КАО ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА, ОПШТИ ЦИЉ КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ, имао је као општи циљ унапређење знања наставника у значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање позитивне школске климе за развој ученика.

Водитељски двојац Катарина Миловановић и Драгана Аничић је  на професоналан начин, низом радионица у којима су представљење различите ситуације у којима може доћи до насиља, показао и упутио наставнике као и педагоге и психологе како да реагују на насиље и како да га пре свега препознају и спрече.

Наставници су своја претходна знања о врстама насиља, разврставању насиља, злостављању и занемаривању по нивиома употпунили радом у радионицама. Наставници, педагози и психолози су били и у  улози жртве и насилника да би слика о насиљу  била у потпуности представљена на реалан начин.

Важно је напоменути да наша школа има формиран Тим за НЗЗ (насиље, злостављање и занемаривање ).