У понедељак, 14. 10. у просторијама наше школе одржана је презентација о значају школовања ромске деце. Због свог специфичног историјског искуства и занемаривања, језичких баријера, недовољне укључености у сфере друштва, многи од њих немају исте полазне позиције приликом било каквог рангирања као што то имају припадници тзв. већинске групе.
Тим поводом ученици од 5. до 8. разреда присуствовали су предавању педагошке асистенткиње Ђулизаре Рамадановић која је, пре свега, кроз сопствени пример, указала на значај школовања, на могућности и предности образовања.
Презентација је одржана у оквиру Акционог плана Рома, а подржана од стране Алисе Шајн, координаторке за ромска питања.