У уторак 4.2.2020. године нашу школу посетиле су Светлана Шовљански и Јулкица Љиљанић, чланице пројекта „Квалитетно образовање за све“. Ово је прва посета школама у којој су гошће представиле циљ пројекта који је финансиран од стране Савета Европе и Европске уније, уз подршку Министарства просвете.
Циљ прве посете јесте „успостављање сарадње са школским менаџментом, упознавање са ширим пројектним тимом школе, информисање ширег школског пројектног тима о главним активностима пројекта, представљање компетенције за демократску културу и дефинисање најважнијих компетенција на које ће се школа фокусирати током спровођења пројекта…“
Акценат пројекта је на различитостима и неговању демократске културе за шта је наша школа показала потребну компетенцију.
Прво је уследио састанак са руководством школе који је део школског менаџмента:
Весна Брковић, директор
Олга Дега, координатор за обезбеђење квалитета рада школе
Викторија Гајта, координатор ИОП тима са којима су представнице говориле о школској документацији која подстиче инклузивну праксу и процедуре у школи, односу наставника и ученика према осетљивим групама, о односима међу запосленима, школској традицији поштовања различитости и неговања осећања добробита ученика, сарадњи школе са релевантним актерима из локалне заједнице и шире, као и сарадњи са родитељима.
О овим актуелним темама се разговарало и са ширим пројектним тимом који чине следећи чланови наше школе :
Светлана Баковић
Анишоара Лаза Гарић
Константин Зубац
Јелица Којић
Зоран Радосављевић
Моника Радичевић Зекић
Затим је уследила SWOT анализа (утврђивање садашњих и будућих шанси и претњи из окружења и сопствених слабости) кроз представљање оквира компетенције за демократску културу, где су чланови тимова , између осталог, на радионицама доводили у везу опис са насловом компетенција.
Нашој школи је понуђено више компетенција које треба спровести у оквиру пројекта. Представници школе одлучили су се за три : одговорност, вештину за сарадњу и вештину за решавање сукоба ,које ће се спровести кроз Акциони план .
Пројекат се ради две године, а извештај ћемо завршити речима наших предавача: „Школе нису само учионице. У њима се проводи доста времена, оне прате и развој у учењу, поштовање различитости. Циљ је да се добије демократски писмен човек.“