Прекида се образовни васпитни рад у установама образовања и васпитања – предшколским установама, основним и средњим школама на територији Аутономне покрајне Војводине у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром, због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

Покрајински секретар:
Михаљ Њилаш