На основу одлуке Владе Републике Србије (због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи) привремено се обуставља извођење непосредне наставе у школи, а образовно-васпитни рад са ученицима оствариваће се учењем на даљину.
Почетак учења на даљину је 17. март 2020. године.
На трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) свакодневно ће се емитовати едукативни садржаји. Ученици су у обавези да их прате, а распоред по разредима биће објављен дан пре емитовања на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја коме можете приступити преко следећег линка: www.rasporednastave.gov.rs
За све ученике од првог до седмог разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно, а за ученике осмог разреда од по три часа дневно (од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је једн од предмета који се полажу на завршном испиту).
За ученике, припаднике националних мањина, који похађају наставу на матерњем језику биће емотивани часови на матерњем језику, а на платформи РТС Планета биће доступни и други дигитални сарджаји, као и снимци часова (обавештење путем сајта Министарства и сајтова националних савета националних мањина)
Поред тога биће организовани и други облици подршке и учења на даљину (додатна упутства, презентације или задаци за вежбање, илустрације, анализе…) како за ове тако и за друге предмете, а све информације ученици и родитељи ће добијати од одељењског старешине, путем сајта школе или огласне табле.
Директор школе
Весна Брковић