Посета нашим ученицима и подела материјала за рад

У среду 26.03. педагошки асистент Ђулизара Рамадановић и Алиса Шајн, координаторка за ромска питања, обишле су куће наших ученика који не могу у потпуности да прате наставу због техничких недостатака. Том приликом ученицима су подељени наставни материјали, уџбеници и радне свеске за рад. На терену њих две су разговарале са родитељима и децом о тренутној…

Опширније