У среду 26.03. педагошки асистент Ђулизара Рамадановић и Алиса Шајн, координаторка за ромска питања, обишле су куће наших ученика који не могу у потпуности да прате наставу због техничких недостатака. Том приликом ученицима су подељени наставни материјали, уџбеници и радне свеске за рад. На терену њих две су разговарале са родитељима и децом о тренутној ситуацији и посаветовале их о очувању здравља. Наш педагошки асистент свакодневно води бригу о нашим ученицима и у сталном је контакту са децом и родитељима.
Учитељица Соња Гвозденов обишла је издвојено одељење у Ватину. Разговарала је са родитељима о здравственом стању ученика, посаветовала је децу о начину рада и поделила им је педагошке материјале за рад. Поред ученика нижих разреда са којима ради, учитељица Соња однела је материјале за рад и ученицима виших разреда који живе у Ватину.
Ваша школа брине о вама и свако дете нам је важно.