Слободно време

 

Слободно време које имају ученици, може се веома креативно користити. На пример за дружење и доколицу, за креативну забаву, спорт, помоћ родитељима око кућних обавеза и слично.

У специфичним условима, као што је тренутна ситуација, саветујемо следеће активности:

-чишћење и дезинфиковање своје собе, као и осталих просторија у стану

-помоћ укућанима

-дружење са вршњацима преко друштвених мрежа

-читање забавне литературе, књига, интернета и слично

-друштвене игре са укућанима

 

Методе успешног учења

 

Код одабира метода за успешно учење, морамо се прво подсетити на врсте метода које можемо користити. Најчешће се користе следеће методе:

  1. Глобална метода
  2. Парцијална метода
  3. Комбинована метода

Одабир метода зависи од склоности и афинитета онога који учи, његових способности, навика, здравственог стања, мотивације и многих других фактора.

  1. Глобална метода подразумева читање текста који треба научити у целини. Ову методу углавном користе студенти, јер је најтежа и подразумевавелико предзнање у вези материје која се учи.
  2. Парцијална метода подразумева учење по деловима. Најчешће су то пасуси у тексту. Када нам је прочитан пасус потпуно јасан, прелазимо на читање наредног. Ова метода је лакша  и често је користе ученици основне школе.
  3. Комбинована метода је комбинација глобалне и парцијалне. Дакле, ученик прво прочита цео текст, затим пасус по пасус.

Приликом читања текста потребно је повлачити кључне појмове, како би они помогли у повезивању и разумевању онога што се учи.

 

Педагог: Љиљана Поповић Радосављев