У оквиру наше школе одвија се и Основно образовање одраслих у сва три циклуса. Први циклус подразумева образовање одраслих од 1. до 4. разреда , други 5. и 6. разред и трећи 7 .и 8. разред. Наставници која раде у ткз. ,,Другој шанси“ едуковани су за рад са одраслима. Он се свакако веома разликује од рада и приступа у редовној настави, а одликује га ,пре свега, велика хуманост и воља да се помогне. Наставници проналазе различита решења и траже најбољи начин како да приступе сваком полазнику јер рад у хетерогеним групама полазника захтева додатно ангажовање наставника као и индивидуализовани и диференцирани приступ сваком полазнику. Али, уз огромну вољу самих полазника да савладају градиво и велики труд наставника, свака препрека се успешно превазилази и циљ остварује. Тако из године у годину по десетак полазника заврши основну школу , запосли се , а неки , млађи, упишу редовно и средњу школу. А поред знања и вештина које науче у нашој школи , од изузетног значаја је и то што стичу и пријатељства за цео живот.
Ових дана и у овој ситуацији ни наши полазници образовања одраслих нису ускраћени у едукацији – подељен им је штампани наставни материјал , а у готово свакодневном контакту су и са андрагошким асистентом Павловић Југославом. За април месец своје домаће задатке и припремљене материјале могу погледати и на сајту школе.
И због свега наведеног и још много тога наши наставници и учитељи су увек ту, спремни да помогну , вољни да саслушају, пуни разумевања и за децу и за одрасле.
Хвала им што се несебично дају!!!