У Први разред Школске 2020/21 године, уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по а највише седам и по година ( деца рођена од 01.03.2013. до 28.02.2014. године ) .
Деца од шест до шест и по година, рођена од 01.03.2014. до 31.08.2014. године, могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Због актуелне ситуације и ванредног стања у Републици Србији , уместо уписа у први разред , родитељи и други законски заступници ће од среде 01.04.2020. године бити у могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „ Исказивање интересовања за упис у основну школу „ на Порталу еУправа , као и телефонским путем.
Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу , биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.
По дефинисању уписа у основну школу, на порталу еУправа биће доступна услуга заказивања термина за упис и тестирање која ће омогућити родитељима да једним одласком у школу , након тестирања од стране педагога школе , заврше све процедуре око уписа детета без потребе доношења докумената.
Школе ће у унапређеној електронској услузи , по службеној дужности, од стране за то овлашћених лица прибавити податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.
Контакт особа за исказивање интересовања за упис у први разред од 09 -14 часова сваког радног дана је Секретар школе Наташа Радосављевић – контакт телефон је 0652874608
Информације о ученицима и родитељима ,односно другим законским заступницима прикупљене путем телефонског разговора не дају се на увид , нити се размењују са другим организацијама које су изван система припреме и уређивања Портала ,осим у случајевима предвиђеним законом.Прикупљање , држање и обрада података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности Сл.гласник РС 87/2018