Драги осмаци,
Ових дана вас очекује пробни завршни испит. Потрудите се да будете самостални и урадите га најбоље што можете. Верујемо у вас и ваше знање!
Срећно!
Ваше одељењске старешине, наставници и директорка
мисле на вас!

У наредном тексту прочитајте више о пробном испиту.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020.

Зашто постоји пробни завршни испит?
Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.
Тест се не оцењује
Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато је неопходно подстицати ученике да самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.
Платформе за приступ испиту
Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.
Датуми тестирања
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест
Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.
Приступ тесту и језик
Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.
Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.
Време трајања теста
Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад.
На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.
Резултати теста
Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна.
Ученик ће моћи да им приступи и анализира решења логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.
Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени