У здравом телу здрав дух. Шетњом упознајемо своју домовину. Обишли смо Вршачке планине, Тару, Гучево и ближу околину, наше језеро и наш парк. Спојили смо лепо и корисно и научили све о флори и фауни, а најдрагоценије је наше дружење и упознавање себе и својих психофичикчих могућности. Богатији смо за нова сазнања која смо стекли у школским клупама. Учитељи: Зоран Станисављевић III1 и Цветко Баковић III2.