Матеја Нешић – ученик генерације 2019/2020

На седници Одељењског већа одржаној 5.6.2020.г. разредне стрешине одељења осмог разреда – Татјана Јакшић и Невена Кресоје доставиле су предлоге за избор Ученика генерације. Предложени су сл.ученици: 1. Настасија Џила 2. Матеја Нешић Директор школе Весна Брковић одредила је Комисију за збор Ученика генерације Решењем број 03-492од 5.6.2020г. у саставу : Биљана Станић, Стефаниа Васиљев…

Опширније