На седници Одељењског већа одржаној 5.6.2020.г. разредне стрешине одељења осмог разреда – Татјана Јакшић и Невена Кресоје доставиле су предлоге за избор Ученика генерације. Предложени су сл.ученици:
1. Настасија Џила
2. Матеја Нешић
Директор школе Весна Брковић одредила је Комисију за збор Ученика генерације Решењем број 03-492од 5.6.2020г. у саставу : Биљана Станић, Стефаниа Васиљев и Весна Брковић. Задатак комисије био је да провери податке о успеху и владању ученика , те да на основу такмичења утврди бодове и начини ранг листу кандидата. На основу бодовања и коначног резултата , чланови комисије једногласном одлуком предложили су да се Похвала ,,Ученик генерације“ додели ученику 82 НЕШИЋ МАТЕЈИ.
Матеја Нешић је репрезентативно представљао своју школу на свим нивоима такмичења. Матеја је вредан и одговоран ученик који је захваљујући свом залагању носилац Вукове дипломе. У току целокупног школовања у сваком тренутку имао је примерно владање и служио за пример осталим ученицима.
Матеја је учествовао и на бројним такмичењима,а његови резултати су:
1.место на општинском такмичењу из биологије(шк. 2016/2017.године,V-разред)
1. место на окружном такмичењу из биологије(шк. 2016/2017.године,V-разред)
1.место на општинском такмичењу из биологије(шк.2017/2018.године,VI-разред)
1.место на окружном такмичењу из биологије(шк. 2017/2018.године,VI-разред)
2.место на општинском такмичењу из биологије(шк.2018/2019.године,VII-разред)
Похвала за учешће на окружном такмичењу из биологије 2019.
Похвала за учешће на републичком такмичењу из биологије 2019.
3.место на општинском такмичењу из географије (шк. 2018/2019.године,VII-разред)
2.место на општинском такмичењу из биологије (шк. 2019/2020.године, VIII-разред )

Ова одлука је коначана.
Весна Брковић, директор