ПОДСЕТНИК
 Завршни испит из српског језика : 17.6.2020.
 Завршни испит из математике : 18.6.2020.
 Завршни испит из комбинованог теста : 19.6.2020.

 Ученици долазе у школу у 8.15
 У учионице се улази до 8.30
 Према Јединственом списку ученика распоређени су у учионице :
1. Кабинет за срп.јез. 1-8
2. Кабинет за српски језик 9-16
3. Кабинет за физику 17-24
4. Кабинет за немачки језик 25-32
5. Кабинет за енглески језик 33-40

 

 Редни број клупе одговара редном броју ученика
• ИСПИТ ПОЧИЊЕ ТАЧНО У 9:00
• ТРАЈЕ 120 МИНУТА (до 11:00)

 ОМОТНИЦА ТЕСТА – лични подаци, шифра –
ПОПУЊАВА СЕ ПРВО ГРАФИТНОМ ОЛОВКОМ
ЋИРИЛИЦОМ
ПАЖЉИВО ЗАЛЕПИТИ НАЛЕПНИЦУ

 ТЕСТ
– РАДИТИ ПАЖЉИВО,
– Графитном оловком
– Проверити задатке
– ОБАВЕЗНО ПРЕЋИ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ!!!!

– Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Препорука:
ДОРУЧКОВАТИ ПРЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ
ПОНЕТИ ФЛАШИЦУ ВОДЕ
БИТИ ПАЖЉИВ И СКОНЦЕНТРИСАН!

СРЕЋНО!