„ Није довољно само живети!“- рече лептир.
„Потребно је имати мало сунца, мало слободе и мало цвећа !“ Х.К. Андерсен

ЈКП „ Други октобар“ донирало је цвеће нашој школи. И ту се прича не завршава  јер је наше вредно ваннаставно особље одмах започело са садњом.
Да се подсетимо – „Други октобар“ је донирао и жардињере и тиме допринео улепшавању и оплемењивању школског дворишта.