Нова школска година почиње у уторак, 1. септембра 2020.године. Првог радног дана ученици ће имати час одељењског старешине који ће бити посвећен мерама заштите здравља , а у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом. Ученици долазе у мањим групама. Обавештење о припадности групи ученици и родитељи ће добити од својих учитеља и одељењских стрешина.
Виши разреди, од 5. до 8.р. долазе :
Група А од 8 :00 часова
Група Б од 9.30 часова
Нижи разреди, од 1. до 4.р. долазе:
Група А од 11:00 часова
Група Б од 12.30 часова

Распоред одељења по учионицама погледајте у прилогу.
учионице

Директор:
Весна Брковић