Будимо одговорни – Чувајмо своје здравље и здравље својих ближњих , придржавајмо се мера и упутстава:
• Ученици, наставници и ненаставно особље не треба да долази у школу уколико имају повишену телесну температурру
• Родитељи треба да провере свако јутро телесну температуру својој деци пред долазак у школу
• Сви запослени треба да провере телесну температуру пред полазак у школу
ОДРЖАВАЊЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ са други особама у школи од најмање 1,5м
• Особе које доводе децу у школу не улазе у школу

• ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ МАСКЕ :

 Маску ученик треба да носи при уласку у школу ,па све до доласка до своје клупе
 Маска се обавезно користи приликом одговарања и сваког разговора
 Маска се обавезно користи и прилико било којег кретања ван клупе, одласка у тоалет и на одмор
 Маска се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу
 Могуће је користити било коју маску (хируршка, епидемиолошка, платнена)
 У школском дворишту, приликом окупљања ученика
 На отвореном простору када не постоји одређена физичка дистанца, као и за време одмора у затвореном простору

ОБАВЕЗНО ЈЕ РЕДОВНО ПРАЊЕ РУКУ !!!