Влада Републике Србије донела је Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД19 којом се прописују нове мере за организацију рада школа и измена школског календара.
Према наведеној Уредби и у периоду од 30.11. до 18.12. 2020. образовно-васпитни рад се организује на сл. начин:

У 1.циклусу наставља се НЕПОСРЕДНИ РАД према изабраном моделу у оквиру постојећег оперативног плана школе. Тј.
Настава за ниже разреде се и даље изводи у две групе са почетком од 8 часова, тј. од 11 часова.

У 2.циклусу рад ће се остваривати путем наставе на даљину уз коришћење изабране платформе, Googl учионице,као и РТС часова.

Прво полугодиште се завршава 18.децембра,зимски распуст траје од 21.12. до 15.јануара.2021.Друго полугодиште почиње 18.1.2021.
Директор Весна Брковић