Међународни дан људских права

Данас је Међународни дан људских права. Образовање је људско право које се стиче у образовним установама. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“, наводи се у првом члану Декларације. Ресор образовања посвећен је испуњавању свих људских права, а посебно праву на образовање које је свима доступно и у основној школи…

Опширније