Данас је Међународни дан људских права. Образовање је људско право које се стиче у образовним установама. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“, наводи се у првом члану Декларације. Ресор образовања посвећен је испуњавању свих људских права, а посебно праву на образовање које је свима доступно и у основној школи бесплатно. Деца и млади морају имати право на образовање које је квалитетно у свим условима. Сви смо исти, без обзира на то да ли припадамо већини, мањини, осетљивим групама, да ли смо избегли или смо на свом. Али, сви немамо исте услове и не крећемо са истих позиција у живот. То је посебан изазов за дете у периоду развоја, јер се тиме ограничава достигнуће, оптимални развој и могућност да постане грађанин који ће моћи да користи сва друга права из Декларације, али и дечија права која им припадају. У школама се трудимо да својим радом умањујемо разлике у условима које деца имају, јер се ради посвећено на обезбеђивању поштовања права детета на квалитетно образовање.