ОШ ,,Паја Јовановић“ из Вршца придружила се акцији  ,,Посади свој хлад“ која се у Србији од стране две невладине организације ,,Зелени развојни центар“ и ,,Let ‘s do it, Serbia“ успешно спроводи већ 5 година . Учешћем у акцији школа је добила  саднице које ће своје место пронаћи у пространом школском дворишту. У питању су саднице белог јасена. Бели јасен је аутохтона европска врста из породица маслина , врста која је брзорастућа и која се успешно размножава . Дрво је изузено безбедно и за градску живтну средину јер је елестично , па не страда тако лако ни од јаких ветрова.

Из школе поручују да је ова акција изузетно значајна не само због боље слике окружења , већ првенствено због подизања еколошке свести ученика, као и обнављања и очувања животне средине.