Министарство просвете,науке и технолошког развоја планира да и за школску 2021/2022.годину, по доношењу Одлуке Владе Републике Србије обезбеди бесплатне уџбенике.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ:
1.Ученици који примају социјалну новчану помоћ( треба доставити решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи).
2.Треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања(основна школа, средња школа , факултет)- треба доставити потврду образовне – васпитне установе о својству ученика, прилаже се за свако дете.
3.Ученици који се образују по ИОП-у 1.
4. Ученици који се образују по ИОП-у 2.
5.Ученици који користе Брајево писмо и алтернативе.
6.Ученици који користе асистивне технологије и електронске формате уџбеника.
7.Ученици који користе уџбенике са увећаним фонтом.