Учитељица Биљана Станић и њени ученици 4/2, часове Природе и друштва су на креативан и својствен начин групно и индивидуално представили рељеф Србије (планине, реке, језера). Ови часови су били интересантни и веома успешни, јер смо поред плаката употпунили краћим рефератима, примерени узрасту.